Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Algebra linara, geometrie analitica si diferentiala

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Seminar 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele fundamentale ale planului de învățământ pentru acest domeniu de licență. Cursul urmărește introducerea noțiunilor fundamentale ale algebrei liniare, geometriei analitice și diferențiale: spații vectoriale, aplicații liniare, forme pătratice, spații euclidiene, operatori simetrici, vectori liberi, dreapta și planul, conice și cuadrice, curbe în plan și în spațiu, suprafețe. Seminarul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea deprinderi de calcul prin aplicații practice, exerciții și probleme.

Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009