Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Analiza si sinteza dispozitivelor numerice

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Cedite 5

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind: sisteme de numeratie, algebra de comutatie, circuite integrate MSI si LSI, bistabile, numaratoare si registre, analiza si sinteza circuitelor secventiale sincrone si asincrone. Laboratorul are rolul de a asigura însusirea cunostintelor teoretice de catre studenti, precum si instruirea lor practica în vederea utilizarii si proiectarii schemelor logice combinationale si secventiale.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009