Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Baze de date

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 4

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza legate de metodologia proiectarii unei baze de date si asimilarea cunostintelor referitoare la utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD). Laboratorul are rolul de a face ca studentul sa exerseze si sa capate deprinderi practice in utilizarea unui SGBD. Proiectul are rolul de a intrui studentul pentru a fi capabil sa proiecteze o baza de date functionala.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009