Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Bazele electrotehnicii

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind regimurile de studiu al circuitelor electrice, prezentarea principalelor teoreme si metode de calcul aplicabile în analiza circuitelor liniare si neliniare. Orele de aplicatii sunt consacrate initierii în calculul circuitelor electrice, în efectuarea unor lucrari practice vizând circuitele cu parametrii concentrati.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009