Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Cultura si civilizatie

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 14 ore, Seminar 14 ore, Credite 2

Obiective: Este o disciplină complementară profilului profesional ce urmărește lărgirea ariei culturii generale, formarea discernământului axiologic, dezvoltarea atitudinii critice față de creația de valori și bunuri
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009