Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Circuite electronice liniare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de pregatire fundamentala ale planului de învățământ pentru acest domeniu de licență. Cursul urmărește însușirea cunoștințelor teoretice despre cele mai importante dispozitive electronice și circuite electronice liniare si introducerea conceptelor de bază privind problematica analizei si proiectarii sistemelor electronice analogice. Laboratorul si seminarul au rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea deprinderi de experimentare, analiza si simulare a circuitelor electronice analogice prin aplicații practice, exerciții și teme de casa.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009