Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Calcul numeric si statistica matematica

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Are rolul de a prezenta studentilor principalele metode numerice si algoritmi numerici, cu privire la: algebra liniara si neliniara, aproximarea functiilor, calcul diferential si integral, rezolvarea numerica a ecuatiilor diferentiale si cu derivate partiale si elemente de statistica matematica. Cursul îsi propune sa dezvolte studentilor capacitatea de a analiza diverse modele matematice ce apar în cercetare, proiectare, inginerie, cu ajutorul tehnicilor numerice si de a rezolva probleme specifice folosind transpunerea in limbaje de programare a metodelor numerice studiate.
Laboratorul vizeaza întelegerea profunda si algoritmizarea optima a notiunilor prezentate la curs. Deasemenea, se are în vedere construirea de coduri numerice si testarea acestora pe diverse tipuri de aplicatii.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009