Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Fizica

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 5

Obiective: Cursul urmareste introducerea unor notiuni fundamentale din fizica: elemente de mecanica analitica, termodinamica, optica si fizica cuantica. Seminarul si laboratorul au rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de calcul prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009