Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Managementul proiectelor

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 4

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind aspectele legate de conducerea si coordonarea activitatilor de proiectare, implementare si punere in functiune, organizate pe baza de proiecte. Seminarul are rolul de a transpune în practica metodele de proiectare si calcul a planificarii, alocarii resurselor, drumul critic si analiza valorii câstigate. Laboratorul are rolul de a studia metodele de planificare si urmarire a proiectului utilizând Softul specializat Microsoft Project.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009