Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Psihologie cognitiva

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 2
Încărcare: Curs 14 ore, Seminar 14 ore, Credite 2

Obiective: Studiul psihologiei cognitive îi conecteaza pe studenti la cea mai influenta paradigma a psihologiei contemporane cu aplicatii de la neuropsihologie pâna la inteligenta artificiala. Cursul ofera studentilor cunostinte atât despre psihologia cognitiva înteleasa ca studiu detaliat al sistemului cognitiv uman si a subsistemelor sale, a limbajului propriu si a metodologiei specifice, cât si despre abordarea cognitiva a personalitatii în corelatie cu mediul psiho-social. Aceasta din urma se refera la un mod mai larg de a regândi noile concepte si de a reintegra unele teorii psihologice deja cunoscute studentilor.Obiective operationale: - formarea deprinderilor necesare pentru investigarea modalitatilor de procesare a informaticii în cadrul sistemului cognitiv uman; - crearea si dezvoltarea capacitatii de întelegere sI operationalizare a mecanismelor psihice cognitive ca si a structurilor de personalitate din perspectiva procesarii informatiei; - constituirea structurilor cognitive necesare creari, în cadrul altor cursuri a deprinderilor solicitate de educatia cognitiva.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009