Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Proiect 14 ore, Credire 6

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind tehnicile de programare a calculatoarelor, problematica programarii în limbajul C, precum si caracteristicile fundamentale ale limbajelor matriciale si grafice Matlab/Simulink si LabVIEW. Laboratorul saptamanal are rolul de a fixa, prin exemple de programe adecvate, cunostintele predate la curs. Cunostintele predate sunt necesare pentru formarea inginerilor automatisti.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009