Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Prelucrarea numerica a semnalelor

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind problematica prelucrarii numerice a semnalelor. Se doreste crearea de deprinderi privind proiectarea si analiza proprietatilor filtrelor numerice, modalitatile de implementare a filtrelor numerice precum si estimarea spectrala a semnalelor. Se detaliaza problemele legate de trunchiere si lungimea finita a cuvintelor. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009