Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Programare orientată pe obiecte

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Se urmareste introducerea conceptele de baza privind problematica programarii orientate pe obiecte, precum si caracteristicile si conceptele introduse de limbajul C++. Sunt prezentate apoi detaliile sintactice ale limbajului C++. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009