Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Tehnologii Web

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este o disciplină de bază în planul de învățământ pentru acest domeniu de licență. Cursul urmărește introducerea noțiunilor fundamentale ale programării web, utilizând diverse tehnologii (HyperText Mark-up Language, Cascading Style Sheet, JavaScript, eXtensible Mark-up Language, Database Management Systems - ex. MySQL, PostgreSQL - PHP, Perl). Laboratorul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea aptitudini de dezvoltare și programare în contextul limbajelor de scripting/programare web folosite.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009