Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Automate programabile

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV, Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privindproblematica programarii automatelor programabile si conduceriiproceselor cu automate programabile. Laboratorul are rolul de aasigura studentilor competentele practice in ceea ce privesteautomatizarea proceselor de productie prin utilizarea automatelorprogramabile. Studentii vor programa diverse tipuri de automateprogramabile pentru a conduce procese, le vor testa si depana.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009