Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Ingineria reglarii automate

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Cursul se ocupa cu problemele fundamentale ale sistemelor de reglare automata atât continuale cât si discrete. Sunt prezentate metode teoretice si practice privind analiza, proiectarea si implementarea sistemelor de reglare.Printre scopurile specifice ale cursului se pot enumera:1. Sa permita absolventilor acestui curs sa analizeze, proiecteze si implementeze un sistem de reglare automata2. Sa elimine distanta dintre abordarea practica si cea teoretica-matematica în abordrea oricarui sistem automat3. Sa prezinte diferite structuri de sisteme de reglare cu aplicatii posibile4. Sa explice ce înseamna un sistem condus cu calculator de proces si cum poate fi el mânuit atât din punct de vedere teoretic cât si practic5. Sa ofere metode si algoritmi pentru proiectarea regulatoarelor în structuri clasice PID si structuri complexe incluzând controlul adaptiv si euristicLaboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009