Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Ingineria sistemelor de programe

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptele de baza privind problematica ingineriei programarii, precum si caracteristicile si conceptele introduse de limbajul C++ in acest domeniu. Sunt prezentate detalii privind descrierea si optimizarea algoritmilor, utilizarea in ingineria programarii a unor metode si algoritmi speciali: liste, stive, cozi, arbori, algoritmi de sortare, cautare si selectie, tehnici de cautare Backtracking, programarea dinamica, etc. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi privind ingineria programarii prin aplicatii practice, exercitii si probleme.

Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009