Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Instrumentație virtuală

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Contribuie la formarea viitorilor ingineri automatisti, asigurându-le cunostinte în domeniul instrumentatiei virtuale. Sunt abordate concepte de baza privind proiectarea unor instrumente virtuale pentru analiza si sinteza semnalelor, filtrarea semnalelor, conducerea proceselor.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009