Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Modelare si simulare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Cursul contribuie la formarea viitorilor ingineri automatisti, specialisti în conducerea proceselor si informatica tehnica, asigurându-le cunostinte fundamentale si aplicative privind metodele si tehnicile prin care procese, instalatii sunt modelate (reprezentate matematic) utilizand sisteme de calcul. Sunt abordate conceptelele si metodele de baza utilizate pentru modelarea si simularea sistemelor. Laboratorul are rolul de a analiza indirect si de a simula sistemele prezentate in cadrul cursului.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009