Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Măsurări și traductoare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul III , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 5

Obiective: Cursul urmareste însusirea cunostintelor de baza privind sistemele de masurare (structura, blocuri electronice specifice, performante), structura si functionarea aparatelor electronice de masurare si vizualizare, caracteristicile generale, principiile de functionare si aplicatii ale senzorilor si traductoarelor. Seminarul si laboratorul au rolul de a fixa cunostintele teoretice predate la curs: la seminar, sunt descrise si analizate mai multe structuri numerice de masurare, iar la laborator se obtin deprinderi practice de utilizare a aparatelor electronice de masurare si vizualizare si sunt efectuate determinari experimentale cu sistemele de masurare prezentate la seminar.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009