Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Optimizari

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 4

Obiective: Cursul, dar si seminarul, printr-o serie de aplicatii, urmareste introducerea conceptele de baza privind formularea problemelor de optimizare a sistemelor, conditiilor generale necesare de optimalitate, precum si metode de sinteza a comenzilor optimale atât pentru sisteme discrete cât si pentru sisteme continue. Este prezentata de asemenea problema programarii matematice în optimizarea stationara. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice prin implementarea si verificarea (utilizând mediul Matlab) a unor solutii corespunzatoare unor probleme de optimizare.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009