Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Proiectarea asistata de calculator a sistemelor de conducere

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Cursul contribuie la formarea viitorilor ingineri automatisti, asigurându-le cunostinte în domeniul proiectarii asistate de calculator a sistemelor de conducere. Sunt abordate concepte de baza privind utilizarea unor pachete software specializate pentru analiza si sinteza sistemelor, proceduri si standarde de proiectare a sistemelor de conducere a proceselor.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009