Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme de achizitie si interfete de proces

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Cursul urmareste introducerea notiunilor fundamentale referitoare la: - formarea cunostintelor privind instrumentele de achizitie, generare, procesare si prezentare a datelor masurate; - familiarizarea studentilor cu interfetele de proces si cu calculatoarele de proces.Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi practice privind dezvoltarea de aplicatii utilizând instrumente virtuale, placi de achizitie si generare de date.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009