Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme hidraulice si pneumatice

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Cursul contribuie la formarea viitorilor specialisti în conducerea proceselor si informatica tehnica, asigurându-le cunostinte în domeniul conducerii proceselor. Sunt prezentate cunostintele de baza din domeniul echipamentelor hidraulice si pneumatice de automatizare precum si tehnicile de conducere a sistemelor fluidice. Laboratorul are rolul de a analiza si de a simula sistemele prezentate in cadrul cursului.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009