Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Software industrial

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învatamânt pentru aceste domenii de licenta. Cursul urmareste introducerea notiunilor fundamentale ale conducerii in timp real a proceselor industriale, precum si familiarizarea studentilor anilor III cu principalele limbaje specializate pentru aplicatii industriale precum MATLAB/Simulink/RTW si LabVIEW precum si cu softwareul de tip embedded pentru microcontrollere. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de calcul prin aplicatii practice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009