Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme integrate

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Cursul urmareste introducerea notiunilor fundamentale privind principiile sistemelor integrate, sisteme cu resurse limitate de calcul si comunicatie; - familiarizarea studentilor cu sistemele industriale de timp real, distribuite in retele de control si bazate pe microcontrollere. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de calcul prin aplicatii practice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009