Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme cu microprocesoare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata; Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza privind problematica analizei, proiectarii si utilizarii sistemelor cu microprocesoare. Se doreste realizarea unor competente si deprinderi practice privind utilizarea, proiectarea si programarea sistemelor bazate pe microprocesoare sau microcontrolere. Sunt evidentiate modalitatile de interfatare cu memoria, dispozitivele I/E precum si de tratare a intreruperilor. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009