Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme numerice de reglare

Formă de învățământ: Ingineri
Specializare: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 42 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 6

Obiective: Cursul se ocupa cu problemele fundamentale ale sitemelor numerrice de reglare si a algoritmilor numerici de conducere.Printre scopurile specifice ale cursului se pot enumera: Consolidarea conceptelor teoriei sistemelor de reglare discrete si cu esantionare; 2. Integrarea teoriei reglarii sistemelor discrete si cu esantionare cu aspectele practice de implementare; 3. Aprofundarea unor metode de proiectare a algoritmilor numerici de conducere pentru sisteme speciale: cu esantionare neconventionale, stochastice, fuzzy; 4. Utilizarea programelor de proiectare asistata de calculator pentru analiza si sinteza sistemelor de conducere discrete; 5. Analiza prin simulare sau pe cale experimentala a performantelor diversilor algoritmi numerici de conducere.Seminarul are ca scop rezolvarea pe cale analitica a unor aplicatii sub forma de probleme.Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a crea deprinderi de programare prin aplicatii practice, exercitii si probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009