Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Teoria sistemelor automate

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Automatica si informatica aplicata
Planificare: Anul II , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 5

Obiective: În cadrul disciplinei se dobândesc abilitatile teoretice si primele deprinderi practice de calcul al sistemelor automate liniare si neliniare, pe cale analitica precum si prin utilizarea pachetelor de programe MATLAB adecvate. Toate cunostintele sunt nemijlocit utilizabile la disciplinele de specialitate ale domeniului de licenta.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009