Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Algoritmi si structuri de date

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul II , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învățământ pentru aceste domenii de licență. Cursul urmareste formarea unor aptitudini legate de proiectarea unor structuri de date care sa permita scrierea unor programe performante, formarea unor deprinderi de reprezentare a obiectelor statice si de prelucrare a obiectelor dinamice precum si capacitatea de control a performantelor programului relativ la raportul memorie consumata / viteza de executie. Laboratorul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea deprinderi de programare prin aplicații practice, exerciții și probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009