Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Design, estetica si semiotica audiovizualului

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învățământ pentru acest domeniu de licență. Cursul urmărește introducerea problematicii comunicarii verbale și vizuale specifice cinematografiei și emisinilor de televiziune. Seminarul are ca scop discutarea și fixarea cunoștințelor prin studii de caz privind stabilirea compozitiei cadrului, a rolului culorilor și liniilor în realizarea mesajului, a rolului componentelor cadrului, precum și metode de montaj și de obținere a fluenței frazei cinematografice. Aplicațiile de laborator au ca scop crearea abilităților necesare pentru crearea filmelor video digitale cu pachetul software Adobe Premiere.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009