Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Echipamente audio-video

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învățământ pentru aceste domenii de licență. Cursul urmărește familiarizarea studenților cu echipamentele și aplicațiile multimedia precum și însușirea modului de utilizare și configurare a principalelor echipamente multimedia. Dezvoltarea de pagini web multimedia, utilizarea diverselor programe multimedia, construirea prezentărilor de tip multimedia. Laboratorul permite însușirea deprinderilor practice în operarea și configurarea plăcilor de sunet, adaptoarelor video, camerelor video conectate la PC și a aplicațiilor de tip TV Tuner; configurarea și utilizarea videoproiectorului; utilizarea aplicațiilor de formatare grafică și de tip sound players, sound recorders și video playere.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009