Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Grafica II

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Proiect 14, Credite 4/1

Obiective: Cursul urmărește introducerea conceptului de sistem de prelucrare grafică. Se prezintă concepte generale și exemplificări prin cele mai folosite bibloiteci de prelucrare grafică - OpenGL și DirectX. Laboratorul are rolul de a aprofunda informațiile studiate și a le implementa în C++ folosind bibliotecile DirectX. Proiectul urmărește realizarea de către fiecare student a unei aplicații grafice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009