Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Prelucrarea si recunoasterea imaginilor

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învățământ pentru specializarea Ingineria sistemelor multimedia. Cursul urmărește introducerea conceptele de bază și crearea deprinderilor necesare pentru achiziția, prelucrarea și recunoașterea imaginilor. Laboratorul are rolul de a facilita famializarea studenților cu echipamentele și cu modalităților de implementare procedurilor de achiziție, prelucrare și recunoaștere de imagini.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009