Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Realitate virtuala

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învățământ pentru specializarea Ingineria sistemelor multimedia. Cursul urmărește introducerea conceptelor teoretice de bază privind realizarea scenelor virtuale utilizand calculatorul. Orele de laborator au rolul de a crea deprinderile practice pentru programarea scenelor virtuale si a interactiona cu mediul virtual. Obiectivele disciplinei converg catre utilizarea realitatii virtuale in doua directii: productia virtuala, respectiv ingineria colaborativa.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009