Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme automate

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Cursul se ocupa cu problemele fundamentale ale sistemelor de reglare automată atât continuale cât și discrete. Sunt prezentate metode teoretice si practice privind analiza, proiectarea și implementarea sistemelor de reglare. Printre scopurile specifice ale cursului se pot enumera: 1. Să permită absolvenților acestui curs sa analizeze, proiecteze și implementeze un sistem de reglare automată 2. Să elimine distanța dintre abordarea practică și cea teoretică-matematică în abordrea oricărui sistem automat 3. Să prezinte diferite structuri de sisteme de reglare cu aplicații posibile 4. Sa explice ce înseamnă un sistem condus cu calculator de proces și cum poate fi el mânuit atât din punct de vedere teoretic cât și practic 5. Sa ofere metode și algoritmi pentru proiectarea regulatoarelor în structuri clasice PID și structuri complexe incluzând controlul adaptiv și euristic Laboratorul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea deprinderi de programare prin aplicații practice, exerciții și probleme.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009