Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme de comunicatie

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Disciplina abordează principalele caracteristici, elemente și funcțiuni ale rețelelor mobile de telecomunicații. În prima parte sunt prezentate o serie de noțiuni fundamentale cu privire la: propagarea undelor radio, procedee de proiectare a rețelelor radio mobile ținând seama de geometria rețelei, de perturbații și de trafic, algoritmii de acces multiplu, procedee folosite pentru inițierea apelurilor și pentru asigurarea calității comunicației în RCM celulare etc. Partea a doua este dedicată analizei succinte a unor sistem de comunicații mobile reprezentative: GSM, DECT, TETRA, UMTS. În fiecare caz se analizează arhitectura rețelelor, servicii și aplicații specifice Se acordă o atenție deosebită serviciilor de transmitere de date oferite de rețelele de telecomunicații mobile, protocoalelor utilizate, precum și tehnicilor de protecție împotriva erorilor. Lucrările de laborator din cadrul disciplinei au rolul de a familiariza studenții cu unele dintre principalele caracteristici ale rețelelor radio mobile. Sunt studiate modele folosite pentru predicția acoperirii cu semnal radio, tehnica de modulație utilizată în GSM (sunt prezentate avantajele tehnicii GMSK comparativ cu alte tehnici de modulație adecvate transmisiunilor de date). Este prezentată o metodă de evaluare a evoluției unei stații mobile cu ajutorul programului TEMS. Problemele propuse pentru orele de seminar au rolul de a aprofunda noțiunile predate la curs, prin exemple practice și soluții concrete de evaluare și proiectare a rețelelor de comunicații mobile.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009