Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Structuri electronice pentru multimedia

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învățământ pentru aceste domenii de licență. Cursul urmărește introducerea conceptelor privind caracterizarea si implementarea structurilor functionale din sistemele cu semnale mixte. Laboratorul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a crea deprinderi de experimentare, analiza si simulare a structurilor electronice din sistemele de prelucrare si transmitere a semnalelor si datelor, prin aplicații practice și teme de casa.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009