Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme de masurare si instrumentatie

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore,Seminar 14, Laborator 14 ore, Credite 5

Obiective: Este una dintre disciplinele în domeniu ale planului de învățământ pentru acest domeniu de licență. Cursul urmărește însușirea cunoștințelor de bază privind sistemele de măsurare (structură, blocuri electronice specifice, performanțe), structura și funcționarea aparatelor electronice de măsurare și vizualizare, caracteristicile generale, principiile de funcționare și aplicații ale senzorilor și traductoarelor. Seminarul și laboratorul au rolul de a fixa cunoștințele teoretice predate la curs: la seminar, sunt descrise și analizate mai multe structuri numerice de măsurare, iar la laborator se obțin deprinderi practice de utilizare a aparatelor electronice de măsurare și vizualizare și sunt efectuate determinări experimentale cu sistemele de măsurare prezentate la seminar.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009