Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Teoria transmisiei informatiei

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul III , Semestrul 2
Încărcare: Curs 42 ore, Laborator 28 ore, Credite 5

Obiective: Este una din disciplinele fundamentale ale planului de învățământ pentru acest domeniu de licență. Contribuie la formarea viitorilor ingineri, asigurându-le cunoștințe în domeniul teoriei transmisiei informației. Sunt abordate concepte de bază utilizate în proiectarea și realizarea sistemelor de transmitere a datelor. Laboratorul are rolul de a fixa cunoștințele teoretice și de a permite intelegerea fenomenelor prin aplicații practice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009