Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Tehnologii si tehnici TV

Formă de învățământ: Ingineri
Specializari: Ingineria sistemelor multimedia
Planificare: Anul IV , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 4

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate ale planului de învățământ pentru aceste domenii de licență. Cursul furnizeaza studentilor terminologia de baza, fundamentele si principiile aplicatiilor multimedia și radio Tv. Sectiunea radio Tv descrie diverse tehnici de procesare digitala video și audio cât și tehnici de transmisie punându-se acccentul pe transmisia folosind protocoale UDP și TCP. Laboratorul permite studenților să dezvolte programe de gestiune pentru un post de Radio și Tv folosind mediul de dezvoltare Visual Studio.net și utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) din familia SQL Server. Se vor dezvolta și soft-uri de tip prelucrare audio și video atât ca aplicații desktop(stand-alone) dar și folosind conectivitatea web.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009