Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme de control în rețea

Formă de învățământ: Master zi
Specializari: Automatica sistemelor complexe; Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 14 ore, Proiect 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarile Automatica sistemelor complexe si Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea conceptele de baza privind implementarea sistemelor de control distribuite în retea: prezentarea generala a retelelor industriale, intarzieri introduse de retelele de comanda, proiectarea simultana a planificatorului de taskuri si a controllerului. Laboratorul si proiectul au rolul de a fixa prin aplicatii practice sau prin modelare si simulare conceptele prezentate la curs.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009