Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme si retele de comunicatie

Formă de învățământ: Master zi
Specializari: Automatica sistemelor complexe; Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 14 ore, Proiect 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Automatica sistemelor complexe. Cursul urmareste: familiarizarea viitorului specialist cu noile tehnologii aplicate în retelele de comunicatie; dobândirea de cunostinte tehnice de specialitate în domeniul proiectarii, implementarii si evaluarii sistemelor de comunicatie; retele de comunicatii cu aplicatii în conducerea proceselor, în monitorizare si telediagnoza, în medicina. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele teoretice si de a permite intelegerea fenomenelor prin aplicatii practice.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009