Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Bazele automaticii neliniare

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Automatica sistemelor complexe
Planificare: Anul I , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Seminar 14 ore, Laborator 14 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele fundamentale ale planului de învatamânt pentru specializare. În cadrul sau se extind abilitatile teoretice si deprinderile practice de calcul al sistemelor automate avansate, care toate sunt neliniare, pe cale analitica, precum si prin utilizarea pachetelor de programe MATLAB adecvate. Toate cunostintele sunt nemijlocit utilizabile la disciplinele de specialitate ale specializarii.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009