Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Bioinginerie

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Automatica sistemelor complexe
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Cursul contribuie la formarea viitorilor specialisti în conducerea proceselor, asigurându-le cunostinte în domeniul biosistemelor si a conducerii bioproceselor. Sunt abordate concepte de baza privind: modelarea unor sisteme biologice, a proceselor desfasurate în bioreactoare, stabilitatea biosistemelor, estimarea starii si parametrilor bioproceselor, tehnici de conducere adaptiva a bioreactoarelor.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009