Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Conducerea inteligenta a proceselor

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Automatica sistemelor complexe
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Automatica sistemelor complexe. Cursul urmareste introducerea conceptelor de baza ale teoriei sistemelor inteligente; Integrarea teoriei sistemelor inteligente cu aspectele practice de implementare; Aprofundarea unor metode de proiectare a algoritmilor de conducere inteligenta; Utilizarea programelor de proiectare asistata de calculator pentru analiza si sinteza sistemelor de conducere inteligenta; Analiza prin simulare sau experimental a performantelor diversilor algoritmi de conducere inteligenta. Laboratorul are rolul de a forma deprinderi practice de utilizare si implementare a aplicatiilor soft si fizice referitoare la conducerea inteligenta prin structuri fuzzy, retele neurale si algoritmi genetoici. Se urmareste verificarea prin simulare a performantelor unor studii de caz prezentate la curs.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009