Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Sisteme flexibile de fabricatie

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Automatica sistemelor complexe
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Automatica sistemelor complexe. Cursul contribuie la formarea studentilor, asigurându-le cunostinte în domeniul proiectarii, constructiei, analizei functionale si a exploatarii sistemelor flexibile de fabricatie. Activitatea de laborator urmareste crearea unor deprinderi practice în acest domeniu prin studii si analize de caz, precum si prin exercitii efectuate cu ajutorul platformelor didactice existente în laboratorul de profil.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009