Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Software specializat pentru tehnici de optimizare

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Automatica sistemelor complexe
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Automatica sistemelor complexe. Cursul urmareste prezentarea informatiilor teoretice si practice necesare pentru rezolvarea asistata de calculator a problemelor de optimizare. Laboratorul are rolul de a expune metodele cele mai uzuale de a elabora si implementa pe calculator algoritmii de optimizare.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009