Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Automotive control

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul I , Semestrul 2
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul urmareste introducerea conceptele de baza privind implementarea sistemelor de control din automobile: prezentarea generala principalelor sisteme de control, AUTOSAR ca standard de proiectare in industria auto, detalierea componentelor AUTOSAR. Laboratorul are rolul de a fixa prin aplicatii practice sau prin modelare si simulare a conceptelor prezentate la curs.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009