Romana   |   English       
Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

PREZENTARE

Istoric și perspective

Membrii catedrei

Cursuri

Laboratoare

DISCIPLINE DIDACTICE

Biodinamică neliniară. Aplicații la inteligența artificială

Formă de învățământ: Master zi
Specializare: Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Planificare: Anul II , Semestrul 1
Încărcare: Curs 28 ore, Laborator 28 ore, Credite 6

Obiective: Este una din disciplinele de specialitate din planul de învatamânt pentru specializarea Tehnologii informatice în ingineria sistemelor. Cursul este o introducere în teoria cantitativa si modelele de calcul specifice creierului biologic. Se vor parcurge trei niveluri de abstractizare, pornind de la modelele detaliate ale neuronului furnizate de neurofiziologie si terminând cu modelele de nivel înalt specifice interactiunilor dintre retele de neuroni. Laboratorul are rolul de a fixa cunostintele prin simulari ale modelelor de neuroni, de retele neuronale si ale interactiunii între retele de neuroni.
Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.05.2009